Zonnepark

Zonnepark

 

 

Zonnepark exploitant  Nara Solar en adviesbureau Eelerwoude hebben op 5 juli hun plannen gepresenteerd voor drie  zonneparken in onze regio. Omwonenden waren uitgenodigd en voelden zich overdonderd door de vergevorderde plannen. De gemeente was niet aanwezig evenals de provincie. Er bleek ook nog geen vergunning verstrekt te zijn door de gemeente.

Omdat alleen de omwonenden zijn geïnformeerd willen we door deze publicatie ook de rest van de bewoners informeren.

Wat zijn de plannen:

Een zonneveld op de volgende locaties:

Sânbuorren:

 

It Mear

 

 

 

 

 

 

 

Himsterfinnen

Het is mogelijk om na realisatie als individu of bedrijf te participeren in de opbrengst van het park d.m.v. een participatiefonds. Deel van de opbrengsten komen ten goede aan maatschappelijke doelen zoals bijvoorbeeld: buurthuis, ouderentrefpunt, sportclub, wijkverenigingen

Ook is er inspraak in de inrichting van de zonneparken, rekening houdend met de fauna en flora, alsmede bijvoorbeeld het realiseren van een wandelpad door het zonnepark.