Kerken

Kerken

In de Dorpen hebben twee kerkgemeenschappen een onderdak: de gereformeerde en de PKN-gemeente. Zij beheren de onderstaande kerkgebouwen. Tal van kerkelijke verenigingen hebben hier een thuis. De start van het “kerkelijk seizoen” in september wordt omlijst met activiteitenOok gedurende het jaar hebben de kerken een keur aan cursussen zoals de Alpha-cursus , gespreksgroepen, gebedsgroepen en speciale diensten zoals de praise-bijeenkomsten. Kijk daarvoor op onderstaande sites van de kerkgemeenschappen.

Bestand:Gereformeerde kerk, Boornbergum.JPG - Wikipedia

 

Gereformeerde kerk Boornbergum/Kortehemmen e.o

Scriba dhr. Jan Rienstra
Nijewei 29
9212 PC Boornbergum
Tel. 0512-382908
Site: http://www.gk-boornbergum.nl/
email: jd_rienstra@hotmail.com

 Category:Hervormde kerk (Kortehemmen) - Wikimedia Commons

Het hervormde kerkje van Kortehemmen is onderdak van aktiviteiten georganiseerd door ‘Kommisje Kleastertsjerke Koartehimmen’  https://www.kloosterkerkkortehemmen.nl/

 

Voorheen de stichting vrienden van het kerkje te Kortehemmen. Foto’s van oudere concerten, exposities, wandeltochten en andere aktiviteiten in de fotogalerij.

Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen

Protestantse Gemeente Boornbergum/Kortehemmen

De hervormde gemeente kerkt zowel in de kerk te Boornbergum als die in Kortehemmen. Waar de dienst is wordt middels klokgelui aangegeven en valt ook te lezen in Tsjerkenijs.

Scriba dhr. C. van Woerden,
C. Rienks de Boerstraat 23,
9204 LE Drachten
Tel. 0512-539204
Site: http://www.pg-boornbergum-kortehemmen.nl/
e-mail: info@pg-boornbergum-kortehemmen.nl

Beheerder begraafplaats Boornbergum/Kortehemmen
beheerder@pg-boornbergum-kortehemmen.nl