Dorpskrant

Dorpskrant

Boarnhimster bining

* de Boarnhimster Bining verschijnt 4 x per jaar
* gratis huis aan huis
* oplage 750 stuks
* postabonnee € 9,- per jaar
* Rabobank 30906098
* K.v.K. nr. 41005464
* losse nummers € 1,50

* losse nummers per post € 4,-

De redactie c.q. bestuur bestaat uit de volgende leden:
Anne Meijer, Voorzitter, telefoon: 06-52684439
Annet Brandsma, Secretaris, telefoon: 461697
Hendrik Bosma, Opmaak,  telefoon: 06-15115896,  e-mail: bining@boarnburgum.nl
Detty Rienstra, Penningmeester, telefoon: 382908
Tonni de Boer, telefoon: 383262
Kopij kunt u inleveren bij: bining@boarnburgum.nl    

Digitale Dorpskrant

Oude Boarnhimster binings zijn beschikbaar via twee gratis openbare services: Google Docs om te bekijken, Windows Skydisk om te downloaden. Dit vanwege het grote ruimtebeslag op onze eigen webserver.

De laatste Bining: December 2023