Dorpskrant

Dorpskrant

Boarnhimsterbinning

* de Boarnhimster Bining verschijnt 4 x per jaar
* gratis huis aan huis
* oplage 750 stuks
* postabonnee € 9,- per jaar
* Rabobank 30906098
* K.v.K. nr. 41005464
* losse nummers € 1,50

* losse nummers per post € 4,-

De redactie c.q. bestuur bestaat uit de volgende leden:
Anne Meijer, Voorzitter, telefoon: 06-52684439
Annet Brandsma, Secretaris, telefoon: 461697
Hendrik Bosma, Opmaak,  telefoon: 515264,  e-mail: bining@boarnburgum.nl
Detty Rienstra, Penningmeester, telefoon: 382908
Tonni de Boer, telefoon: 383262
Kopij kunt u inleveren bij: bining@boarnburgum.nl    

Digitale Dorpskrant

De Boarnhimster Binings worden vrij kort na verschijnen ingescand en online gezet. De nieuwste Bining is hier te lezen.

De achterliggende jaren zijn beschikbaar via twee gratis openbare services: Google Docs om te bekijken, Windows Skydisk om te downloaden. Dit vanwege het grote ruimtebeslag op onze eigen webserver.