Home

Home

 

Welkom op de dorpssite van Boornbergum-Kortehemmen

We zijn druk bezig met een nieuwe website excuses voor het ongemak

 

Uitgelichte items

Algemene ledenvergadering

 

Agenda

 

 

Algemene ledenvergadering 2024 van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

 

Datum:     maandag 25 maart 2024

Tijd:          20:00 uur

Plaats:      Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum

 

AGENDA:

 

 • Opening en mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Vaststellen verslag ledenvergadering van 29 maart 2023
 • Vaststellen jaaroverzicht 2023
 • Vaststellen financieel jaaroverzicht 2023:
 1. Financieel verslag 2023
 2.         Verslag kascommissie (mw. T de Boer en dhr. O Bosgra)
 3. Benoeming nieuwe lid kascommissie (dhr. Bosgra automatisch aftredend)
 4.   Begroting 2024
 • Bestuursverkiezingen
  1. Hans Nater is aftredend voorzitter en stelt zich niet verkiesbaar
  2. Richard van Leeuwen te benoemen als voorzitter
  3. Judith Gilsing te benoemen als algemeen bestuurslid
  4. Martha Kootstra te benoemen als algemeen bestuurslid
  5. Louise Schaafsma treedt af als secretaris

Froukje Bergsma neemt deze taak over.

         Tegenkandidaten betreffende de bestuursverkiezingen kunnen zich voor 25 maart

         melden bij een van de bestuursleden

 • Pauze
 • ‘Woningbouwontwikkeling, zo kan het ook!”

 Jos van der Veldt vertelt over Terwispel

 • Rondvraag en sluiting

 

Na de vergadering is er gelegenheid om even na te praten. Consumpties tijdens de vergadering zijn voor rekening van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Het verslag van de ledenvergadering van 29 maart  2023 en het jaaroverzicht 2023 kunnen worden gedownload via www.boarnburgum.nl.