Info Kortehemmen

Info Kortehemmen

Kortehemmen (Fries: Koartehimmen) is een dorpje in de provincie Friesland in de gemeente Smallingerland.

De naam “Kortehemmen” slaat op het karakter van het omliggende land. Hemmen zijn laagliggende gronden die meestal bij een riviertje liggen. Dit kleine dorp bestaat uit twee delen, het grootste deel is gelegen aan de westzijde van de snelweg A7. Aan de oostzijde van de snelweg vindt men het historische deel van het dorp. Dit deel ligt voor een groot deel op hoger gelegen grond, aan de rand van het Reigersbos.

Wapens Boornbergum-Kortehemmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlag Boornbergum – Kortehemmen

Het gele vlak is de zandgrond, waarop beide dorpen zijn gebouwd. De rood-gekartelde boven- en onderrand van de vlag geeft de streeksgewijze bebouwing van de beide dorpen weer. De groene golvende baan in het midden is voor Boornbergum de Boorne en voor Kortehemmen de Drait. De groene lelie wijst op het natuurgebied in het westen.