Onthulling info bord Eagewyk 1 juni 2023

Onthulling info bord Eagewyk 1 juni 2023

 Onthulling informatiebord aan de Eagewyk

 

Aan het eind van de Eagewyk, de vaart welke nu ligt langs het Zaailand in de Drachtster wijk Himsterhout, is afgelopen 1 juni door de mevrouw Joke de Boer en mevrouw Gryt Veenema-Knol een informatie bord onthuld.

Deze Eagewyk heeft een historische betekenis voor de beide dames.

Joke de Boer heeft vlak naast de Eagewyk gewoond. Het boerderijtje is de destijds afgebroken toen de nieuwe wijk Himsterhout ontwikkeld werd.

Gryt Veenema-Knol is de dochter van Jitze Knol waarvan een foto op het onthulde bord is afgebeeld. Haar familie heeft zowel via de Eagewyk en later over de weg goederen vervoerd, o.a. voor de toenmalige stoomzuivelfabriek,  van en naar Kortehemmen en Boornbergum.

Het bord geeft in tekst en foto’s een kort overzicht van de geschiedenis van de Eagewyk en de betekenis daarvan voor Kortehemmen. Met name wordt hierin de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Mei Inoar Ien‘ genoemd.

Het initiatief tot het plaatsen van het informatiebord is genomen door de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen (VDBK) en kon mede door financiële steun van de gemeente Smallingerland worden gerealiseerd.

Hiermee hoopt de VDBK de belangrijke betekenis van de Eagewyk, die oorspronkelijk liep vanaf het riviertje De Drait, voor Kortehemmen meer onder de publieke aandacht te brengen. Zeker omdat het nu onderdeel uitmaakt van de wijk Himsterhout in Drachten.

Na een woord van welkom van de voorzitter Hans Nater van VDBK  en de onthulling door beide dames, gaf de heer Anne Peenstra nog een toelichting.

Hij heeft zich al sinds 2020 verdiept in de historie van de Eagewyk en hier vervolgens in 2021 een artikel over geschreven in het periodiek van Smelne’s Erfskip, de cultuurhistorische stichting in Smallingerland. Het artikel werd tevens in een verkorte versie ook in de dorpskrant de Boarnhimster Bining geplaatst.

Op verzoek van de VDBK heeft Peenstra, de historische tekst met foto’s voor dit informatiebord dan ook aangeleverd.

In de toelichting, na de onthulling, van Anne Peenstra voor de genodigden ging hij kort in over de historische achtergronden van hetgeen onder andere op het informatie bord staat.

Hierin vraagt hij met name aandacht voor de bijzondere kademuur die zich aan het eind van de Eagewyk bevindt. Deze bestaat uit enigszins rond gemetselde muurtjes, zogenaamde wulfmuren of troggewelfjes, tussen ijzeren kubbestijlen. Dit is een vrij uniek verschijnsel in Friesland. Mogelijk dat het in de toekomst als een gemeentelijk monument in aanmerking kan komen ?