Baggelje

Baggelje

Persbericht
19 sept 2023
Gelukt
Een boek over de rijke historie van de gemeente Smallingerland. Deze keer is het de stichting ‘It Rike
Ferline’ gelukt naar voren te halen hoe onze voorouders de brandstof dolven en op die manier het
landschap vormgaven. De gemaakte kuilen, de zogenaamde petgaten zijn er restanten van. Met andere
woorden, het gaat over de mensen die door hard werken probeerden aan de kost te komen.
Nu eens niet over het afgraven van het hoogveen in de oostelijke helft van de gemeente, maar over het
westelijke deel, waar een dik pakket laagveen aanwezig was.
In een aantrekkelijk ogend boek neemt de auteur, Jochum Dijkstra, ons mee naar het veenterrein. Dat
lag tussen de dorpen Boornbergum, De Veenhoop en Nij Beets. De arbeiders zijn bezig, ze ‘baggelje’,
op zijn Fries gezegd. Dat is meteen de titel van het boek.
In het veenmuseum, het Damshûs, te Nij Beets weet men erover mee te praten. Daar is veel te zien en
wordt jaarlijks een demonstratie gegeven met de baggelbak als centraal thema.
Op de foto krijgt de voorzitter van het Damshûs, Ubbo Elzinga, het eerste exemplaar door de schrijver
uitgereikt. In dit bijzondere laagveenmuseum en op Easterbuorren nr. 12 in Boornbergum kan de
liefhebber voor een prijsje dit rijk geïllustreerde werk kopen.
Foto Willem Wilstra