Privacyverklaring Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen m.b.t. de AVG

Privacyverklaring Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen m.b.t. de AVG

Hieronder vindt u een link naar de privacyverklaring van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), grondslag verwerking persoonsgegevens leden:

Privacyreglement Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen