Enquête woningvraag in de dorpen

Enquête woningvraag in de dorpen

Het is mooi wonen in de dorpen van Smallingerland. Voor vitale dorpen is het belangrijk dat er woningen staan, die aansluiten op wat mensen willen en dat er voldoende woningen zijn.

Gemeente Smallingerland heeft de dorpsbelangen in onze gemeente gevraagd te kijken naar de woningbehoefte in hun dorp. Om hier inzicht in te krijgen, vragen wij u bijgaande vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De vragenlijst vindt u hier: Enquête woningvraag in de dorpen

Inleveren vragenlijst

De vragenlijst trapt af met vragen over verhuisgeneigdheid, vragen over de gewenste nieuwe woning en tot slot vragen over u. Wij vragen u deze vragenlijst (evt. anoniem) in te vullen voor woensdag 30 juni 2021 en deze in te leveren bij:

· Geeske Feikema-Oostenbrug, Sânbuorren 13, Kortehemmen
· Anne Meijer, Titelroas 18, Boornbergum

Of te mailen naar: dorpsbelang@boarnburgum.nl

Onderzoek gemeente Smallingerland en vervolg

Naast deze vragenlijst wordt er ook onderzoek gedaan naar mensen van buiten, die mogelijk in de dorpen van Smallingerland zouden willen komen wonen. Zo probeert de gemeente Smallingerland een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Daarna gaat de gemeente in overleg de dorpen kijken in hoeverre er nieuwbouw bij moet komen en wat voor type woningen. De gemeente heeft op 1 juli 2021 een overleg gepland met de Dorpsbelangen.