Boeken over de geschiedenis van Boornbergum en Kortehemmen

Boeken over de geschiedenis van Boornbergum en Kortehemmen

De Stichting “It Rike Ferline”

De stichting “It Rike Ferline “ (Het Rijke Verleden) stelt zich ten doel om de geschiedenis van onze omgeving te onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek te beschrijven en naar buiten te brengen door het uitgeven van boeken. Het bestuur van de Stichting bestaat uit :

Jochum Dijkstra – voorzitter

Wim van Loon – secretaris

Cees de Boer – penningmeester

In de afgelopen jaren is een drietal (Friestalige) boeken verschenen geschreven door Jochum Dijkstra.

  1. “It Boereboek” (2006)

Dit boek geeft een overzicht ( met veel foto’s) van alle boerenbedrijven in Boarnburgum en Koartehimmen in de vorige eeuw.

De 1e, 2e en 3e druk is uitverkocht en dus niet meer verkrijgbaar.

  1. “Himster Pearels” ( 2009)

Een mooie beschrijving van “Koartehimmen“

Ook dit boekje is uitverkocht.

  1. “Bylden út de skiednis fan Boarnburgum” ( 2015)

Een prachtig boek over het ontstaan en de ontwikkeling van “Boarnburgum” (tweetalig).

Van dit boek is een 2e druk gemaakt. Hiervan is nog een beperkt aantal in voorraad. De verkoop vindt uitsluitend plaats via Restaurant “Het Spijshuys” . Het kost € 22,00.

Een nieuw boek !

In de loop van 2018 komt er een nieuw boek uit met de titel “Winkels yn Boarnburgum”

Dit boek beschrijft de middenstand van Boarnburgum in de 20e eeuw. Dus niet allen maar winkels maar ook andere bedrijfsmatige activiteiten in het dorp.

In “De Bining” houden we u op de hoogte van de verschijningsdatum.

Herdruk van “It Boereboek”

Regelmatig is er nog vraag naar “It Boereboek”. Wij overwegen een 4e druk van dit boek, mits er genoeg zekerheid is over de afname van het boek. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich nu al melden bij de voorzitter Jochum Dijkstra, liefst via zijn E-mailadres: jochumdijkstra@chello.nl of per telefoon nr 381483.