Sporen klooster Smelne

Sporen klooster Smelne

Smalle Ee

De inwoners van Smalle Ee en omgeving zagen er reikhalzend naar uit, de komst van het nieuwe boek over het voormalige klooster. De bolvormige heuvel is nog duidelijk in het landschap te herkennen. Het water van de rivier stroomt nog steeds langs de flank, het haventje waar de prior zijn boot had liggen is nog steeds pittoresk.

 

In het door de stichting ‘It Rike Ferline’ uitgegeven boek onder de naam’ Sporen klooster Smelne’ komt de geschiedenis tot leven. We zien de nonnen naar de kapel lopen en hun dagelijkse gebeden opzeggen, de hulptroepen in schuur en stallen zorgen voor het dagelijkse voedsel.

We maken kennis met de talrijke boeren in Goëngahuizen die hun boter en vis naar ‘Smelne’ brengen om de huur te voldoen.

Jammer dat in 1580 een eind kwam aan het kloosterwezen met verwoesting van de gebouwen. De opgravingen van 1922 en 1980 brachten veel sporen aan het licht. Maar in boek en document waren er meer te vinden.

In de 20e eeuw zien we een tijdelijke opleving van het kloostergebeuren in Drachten. Ook hier wordt aandacht aan geschonken. Dit alles en nog veel meer wordt in dit werk beschreven. Beeldmateriaal in de vorm van foto’s en kaartjes brengen verduidelijking en verlevendiging aan.

 

Al met al een boek waar elke inwoner van Smallingerland, een naam afgeleid van ‘Smelne’, met plezier in kan grasduinen.

Verkrijgbaar bij Wieger Lindeboom, Easterbuorren 92 te Boornbergum, of Bestuur Vereniging van Dorpsbelangen, Eric de Beij, Mounestrjitte 2, Smalle Ee.