Himmeldei Boornbergum en Kortehemmen

Himmeldei Boornbergum en Kortehemmen

De jaarlijkse Himmeldei vindt ditmaal plaats op vrijdag 8 april a.s. De start van deze activiteit is om 16:30 bij dorpshuis ‘t Bynt in Boornbergum. Na afloop is er voor de begeleidende ouders koffie of thee en voor de kinderen limonade en een traktatie. Wij hopen dat Boornbergum en Kortehemmen weer prachtig schoon zijn na deze Himmeldei!

Namens het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen,

Geeske Feikema-Oostenbrug
06-10164591