Shared Space in het verkeer

Shared Space in het verkeer

Algemene ledenvergadering:  “Shared Space”

Op 29 maart 2011 heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen plaatsgevonden. Nadat de standaardagendapunten zijn afgewekt, heeft de heer Nota van het Kenniscentrum Shared Space een presentatie gehouden over de achtergronden en filosofie van shared space (gedeelde ruimte). Naar aanleiding van de presentatie zijn vragen gesteld en heeft een discussie plaatsgevonden over de verkeersveiligheid, met name de verkeersveiligheid op de Nijewei.

Opgemerkt is dat er veel (sluip)verkeer over de Nijewei rijdt en dat de snelheden hoog zijn. De politie heeft aangegeven dat onlangs snelheidsmetingen zijn verricht op de Nijewei. De gemiddelde snelheid op de Nijewei bedraagt circa 40 km/uur. Deze gemiddelde snelheid van 40 km/uur is, ten opzichte van andere 30 km/uur gebieden, niet extreem hoog. In de ochtend- en avondspits is het behoorlijk druk. De politie gaf aan dat in Boornbergum en Kortehemmen weinig (slachtoffer)ongevallen plaatsvinden.

Een aantal aanwezigen geeft aan zich onveilig te voelen op de Nijewei, omdat een stoep aan de westzijde van de Nijewei ontbreekt. Het is een oneerlijke strijd tussen het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) en het (zware) gemotoriseerde verkeer. Als twee grote (landbouw)voertuigen elkaar op de Nijewei moeten passeren, dan moet één voertuig vaak plaats nemen op de stoep, tussen de lantaarnpalen, aan de oostzijde van de Nijewei. Het Kenniscentrum Shared Space en de politie constateren dat de subjectieve verkeersonveiligheid niet met objectieve cijfers is te onderbouwen. Door andere dorpsgenoten wordt aan de voetgangers en fietsers geadviseerd om de ruimte op de hoofdrijbaan te claimen. Op deze wijze moet het gemotoriseerde verkeer wel snelheid minderen.

Een aantal ouders verbiedt de kinderen om via de Nijewei naar school te gaan. Deze kinderen moeten de alternatieve route nemen via de Bosschawei. Het uitgangspunt van shared space is niet  om alternatieve routes te nemen. Een aantal bewoners van de Nijewei stelt voor om een stoep (tegelpad) aan te leggen aan de westzijde van de Nijewei. Deze stoep moet dan worden aangelegd ‘achter’ de aanwezige bomen.

De heer Nota heeft aangegeven dat de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) bereid is om een evaluatie uit te voeren naar de huidige weginrichting. In deze evaluatie zouden aanbevelingen kunnen worden gedaan om de inrichting van de (heringerichte) straten te verbeteren.

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen concludeert dat met name over de inrichting van de Nijewei klachten zijn. Het bestuur zal voor de zomervakantie van 2011 het initiatief nemen om met de buurtverenigingen om tafel te gaan om de knelpunten in kaart te brengen. Het bestuur van Dorpsbelangen zal ook om tafel gaan met de gemeente om te bespreken of er überhaupt financiële middelen beschikbaar zijn om (kleine) aanpassingen in de weginrichting door te voeren.

Hier is de presentatie over Shared Space te downloaden (als Pdf).