Huishoudelijk Reglement en Statuten Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen

Huishoudelijk Reglement en Statuten Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen

Hieronder vindt u een link naar het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen.

Huishoudelijk Reglement Dorpsbelangen ( definitief 10 mei 2022)

De Statuten van 16-6-2022 zijn op verzoek in te zien bij de secretaris, Anne Meijer, of de voorzitter, Hans Nater.