Toneeluitvoering De Wilgen

Toneeluitvoering De Wilgen

Op vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart speelt Tonielferiening De Wilgen het toneelstuk ‘In Dreamhûs’ in dorpshuis It Bynt in Boornbergum.