Stroomopwaarts tot 26 juni in museum Dr8888

Stroomopwaarts tot 26 juni in museum Dr8888

Van plaggenhut tot papegaaienbuurt

In het kader van ‘Arcadia 2022’, heeft museum Dr8888 het initiatief genomen om de regio Zuidoost Fryslân. waaronder onze dorpen, in de spotlight te zetten. Onder de gemeenschappelijke titel Stroomopwaarts worden tentoonstellingen, manifestaties en activiteiten aangeboden door de samenwerkende musea en Tresoar.
Zuidoost Fryslân wordt voor het eerst én in zijn geheel als een uniek gebied gepresenteerd. Een veengebied, dat ontstaan is in de ijstijden tussen het kleigebied (westen) en de zandgronden (oosten) en dat doorkruist wordt door de rivieren de Tjonger, de Linde en het Koningsdiep.
In de tentoonstelling in Museum Dr8888, ‘Van plaggenhut tot Papegaaienbuurt’, reizen we door de geschiedenis van de veertien dorpen van de gemeente Smallingerland. De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met plaatselijke belangen en Smelne’s Erfskip ontstaan. U wordt van harte uitgenodigd om na uw museumbezoek de regio met de auto, de fiets of te voet te doorkruisen, de dorpen te bezoeken en kennis te maken met Smallingerland en zijn bewoners!

Tip! Iedere vrijdag om 14.00 uur: rondleiding door Smelne’s Erfskip.