Kabouterbos

Kabouterbos

Uit de SA van 11 januari 2023:

Het loopt toch goed af met de kabouters van Boornbergum

 

Yara en Esmee voeren het paard Jochem Kerkvoorde.

BOORNBERGUM Begin vorig jaar was er oproer onder de kabouters van het Kabouterpad in het bosje aan het eind van Bûtenom. Hun woonbos stond op de planning voor bosdunning door eigenaar Staatsbosbeheer (SBB). Het kaboutervolk, geholpen door de werkgroep Kabouterpad, kwam in opstand en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En daar is het hele dorp blij mee weet Thea Grobben van de werkgroep.

SBB was welwillend en besloot het bosje zachtzinnig aan te pakken. Geen grote kapmachines die alles platrijden, maar leerlingen van mbo groenonderwijs Zone College. Zij zaagden onder leiding van docent bos- en natuurbeheer Jochem Kerkvoorde handmatig de gemerkte bomen om.

Dennis Benedictus van SBB: “We hadden wel nagedacht over dit kabouterbos: we hebben speelbos Sparjeburd al en willen liever niet dat van elk bosje een speelbosje gemaakt wordt. Maar daar kun je van afwijken, dit bosje in Boornbergum is maar klein en heeft geen hoge natuurwaarde. En de dorpsbewoners zijn nauw betrokken bij het bosje. Dus hebben de mannen van ons beheer er een praktische oplossing voor gezocht.”

Bijzonder is dat de omgezaagde bomen heel voorzichtig, met minimale schade aan de omgeving, uit het bos werden gehaald door docent Jochem Kerkvoorde. Ditmaal met zijn eigen bedrijf Serratus ecologisch bosbeheer en een eigen Belgisch paard. “Het was toevallig dat ik nu dit werk kwam doen in het bosje waar ik eerder met de leerlingen gekapt heb.” Donderdag was hij er voor het laatst. Om het paard te bedanken, regelde Thea twee ‘kabouters’, de zusjes Esmee en Yara, die samen lekkere wortels en geurig hooi brachten.

Het is geweldig hoe het bosje nu is aangepakt, vindt ze. “Als je door je wimpers kijkt, zie je wel dat hier en daar een boom mist. Maar het is zo voorzichtig gedaan.” Voor de kabouters blijft er genoeg struweel over om in te schuilen. Later dit jaar mogen ze terug. Hun wandelpaadjes worden opgeknapt met hulp van vrijwilligers.


Esmee en haar kleine zusje Yara voeren het paard, Thea Grobben kijkt toe – Sietse de Boer