Enquête verhuiswensen naar dorp

Enquête verhuiswensen naar dorp

Denkt u erover na om te verhuizen naar één van de andere dorpen in de gemeente Smallingerland? Vul dan de enquête in.

Sommige mensen willen graag in de loop van de tijd weer terugverhuizen naar het dorp waar zij zijn geboren of waar hun familie woont. Doarpsbelang Oudega vroeg onlangs naar de woonwensen van de inwoners van het dorp. Dit deden zij via een woonenquête. Wethouder Marjan Sijperda maakte dit najaar kennis met de dorpsbelangen. Daarin kwam ter sprake dat meerdere dorpsbelangen benieuwd zijn of inwoners ook de wens hebben om te verhuizen naar één van de dorpen in de gemeente Smallingerland. De dorpsbelangen willen dit nu graag verder onderzoeken en de gemeente Smallingerland werkt hier aan mee. De dorpsbelangen gaan de uitkomsten bespreken met de gemeente en presenteren de uitkomsten op een nog nader in te vullen bijeenkomst over woningbouw in de dorpen.

Het gaat om vier korte vragen. Vul hier de enquête in.