Enquête fietsen in Zuidoost Fryslân

Enquête fietsen in Zuidoost Fryslân

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023.

Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen zij meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Zij willen graag uw mening horen.

Prioriteiten 2019
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
• Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân:
wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
• Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten:
waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?
Enquête
Om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving op te halen is er een enquête opgesteld. De enquête is te vinden op: https://www.roelofsgroep.nl/fietseninzuidoostfryslan