Dinsdag 26 maart algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

Dinsdag 26 maart algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

Op 26 maart 2019 is de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen vanaf 20.00 uur in ‘t Bynt in Boornbergum.

Hierbij alvast de stukken voor de vergadering:
Uitnodiging algemene ledenvergadering 26-03-2019
Verslag ledenvergadering 27-03-2018
Jaaroverzicht 2018