Afgelast – Algemene ledenvergadering dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

Afgelast – Algemene ledenvergadering dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

UPDATE:

Let op: de algemene ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen gaat niet door!

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we besloten dat de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen wordt uitgesteld. Zodra we nieuws hebben over een nieuwe datum laten we hier dat zo snel mogelijk weten.

———————————————————————————————————————-

Op 23 maart 2020 organiseert dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen de jaarlijkse ledenvergadering.

Ieder jaar nodigen wij één of meerdere sprekers uit om meer informatie te geven over een onderwerp. Op twee maart hebben we komen de volgende twee onderwerpen aan bod:

(Preventieve) maatregelen eikenprocessierups

Wat kunnen we doen tegen de eikenprocessierups? Henk Jansen geeft tips.

Project Doarpen Yn’t Grien

De gemeente Smallingerland heeft voor 2020 financiële middelen gereserveerd voor het project “Doarpen yn ’t Grien (DYG)” voor Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee en De wilgen op basis van een conceptplan van Landschapsbeheer Friesland (LBF). In het DYG-project voor deze dorpen wordt gefocust op particulier groen in de kernen, erven buiten de kernen en in en om de openbare plaatsen in kernen groen toevoegen/ de biodiversiteit vergroten. Het is geen aanpak van de singels in het buitengebied.

De afgelopen periode hebben verschillende (afstemming)overleggen met Plaatselijk Belang De Wilgen/ Smalle Ee en Buitenstvallaat plaatsgevonden met betrekking tot Doarpen yn ’t Grien. Er is besloten om twee gescheiden subsidieaanvragen in te dienen, omdat er weinig raakvlakken zijn tussen De Wilgen/ Smalle Ee enerzijds en Boornbergum-Kortehemmen anderzijds. Het bestuur van Plaatselijk Belang De Wilgen/ Smalle Ee heeft in februari 2020 een subsidieverzoek ingediend voor het project “Doarpen yn ’t Grien”. Plaatselijk Belang De Wilgen is verder in het proces en heeft al een “groencommissie” samengesteld.

Tijdens de algemene ledenvergadering komt Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland neemt ons mee in wat het project inhoud. Vervolgens willen we graag inventariseren welke ideeën er voor “Doarpen yn ’t Grien” in Boornbergum-Kortehemmen zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt in mei of november 2020 door Landschapsbeheer Friesland een subsidieaanvraag ingediend.

De ledenvergadering start om 20.00 uur in dorpshuis ‘t Bynt.

Graag tot dan!

Uitnodiging incl. agenda algemene ledenvergadering 23 maart 2020
Jaarverslag 2019
Verslag van de ledenvergadering van 26 maart 2019