Goed bezochte ledenvergadering

Goed bezochte ledenvergadering

Woensdagavond een goed bezochte ledenvergadering. Afscheid genomen van Willem Veenstra (4 jaar), Geeske (9jaar) en Anne(16 jaar) .Anne is door die lange periode erelid geworden. Nieuwe bestuursleden : Richard van Leeuwen en Simon Slagman Ook is er een begin gemaakt met het maken van een dorpsvisie 2030.
Wie wil meedenken kan zich aanmelden via dorpsbelang@boarnbergum.nl